Vozilo za gašenje požara otvorenog prostora

Nissan Navara

VT modul HDL 250
· tlak max. 250 bara
· do 200 m visokotlačnog crijeva
· protok pumpe 32 l/min
· težina cca. 153 kg
· dimenzije 1000 x 560 x 960
· 2 cilindrični, 4-taktni benz. motor 13,2 kW
· spremnik vode 250 l

Služi za gašenje šumskih požara te drugih požara na otvorenom prostoru. Opremljeno je ugrađenim visokotlačnim sklopom za gašenje vodom i pjenom. Osim ugrađene opreme, u vozilu se prevozi pet vatrogasaca.
Po potrebi, visokotlačni modul, kao i rezervoar sa 250 litara vode, u roku nekoliko minuta mogu se premještati, tj. montirati i demontirati sa vozila. Tako se vozilo, izvan sezone požara otvorenog prostora, može višenamjenski upotrebljavati za prijevoz tereta i osoba. Ovakvim rješenjem dobiveno je interventno, multifunkcionalno vozilo sa velikim radnim učinkom.

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA BJELOVARA

Otona Kučere 1 43000 Bjelovar
Telefon:043 217 112 Fax:043 228 055 Mobitel:099 314 5085 Email:tajnistvo@jvp-bjelovar.hr Web:www.vatrogasci.com
© Copyright 2018 - Javna vatrogasna postrojba Grada Bjelovara
(na internetu od lipnja 2001. godine)