Tehničko vozilo

Iveco Daily 65 C 15

· 800 litara vode
· hidraulički agregati
· agregati za električnu energiju
· tehnički alati i sl.

Služi za spašavanje pri svim vrstama tehničkih intervencija, te za manje akcidente i manje požare.
Koristi se za sve vrste intervencija spašavanja unesrećenih u prometu sa hidrauličnim škarama i razvlakačem. Također sadrži opremu za krpanje rupa ili pretakanje tekućine pri oštećenju auto ili drugih cisterni, kao i za gašenje manjih ili početnih požara. Sadrži i reflektore na teleskopu za osvjetljavanje terena, te razne razvalne alate.

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA BJELOVARA

Otona Kučere 1 43000 Bjelovar
Telefon:043 217 112 Fax:043 228 055 Mobitel:099 314 5085 Email:tajnistvo@jvp-bjelovar.hr Web:www.vatrogasci.com
© Copyright 2018 - Javna vatrogasna postrojba Grada Bjelovara
(na internetu od lipnja 2001. godine)