Navalno vozilo 2

FAP 16 20

· voda 4000 litara
· pjenilo 400 litara
· pjenilo (karnisteri) 5 x 20 litara
· godina proizvodnje 1987.

Navalno vozilo izlazi prvo na intervenciju, koristi se za sve vrste požara, jer posjeduje svu opremu i armaturu za početno gašenje požara, kao i svu opremu za zaštitu organa za disanje, te zaštitnu opremu za prilaz vatri.
U njemu se još nalazi i komunikacijska oprema, prijenosne radio veze i laringofoni.

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA BJELOVARA

Otona Kučere 1 43000 Bjelovar
Telefon:043 217 112 Fax:043 228 055 Mobitel:099 314 5085 Email:tajnistvo@jvp-bjelovar.hr Web:www.vatrogasci.com
© Copyright 2018 - Javna vatrogasna postrojba Grada Bjelovara
(na internetu od lipnja 2001. godine)