O nama

Javna vatrogasna postrojba grada Bjelovara ima zaposlena 35 operativna djelatnika. Djelatnost JVP Bjelovar je gašenje požara svih vrsta (u ljetnim mjesecima daje se i protupožarno osiguranje na priobalju kao i djelatnike za specijalnu protupožarnu jedinicu koja je posebno obučena i po potrebi sudjeluje u gašenju na bilo kojem dijelu priobalja), pružanje pomoći u tehničkim intervencijama (prometne nesreće i sl.), pružanje pomoći u drugim vrstama nezgoda i opasnim situacijama, obavljanje drugih poslova u nesrećama, preventivnim djelovanjem u zaštiti od požara i eksplozija, servis i prodaja vatrogasnih aparata, prodaja vatrogasne opreme i dr.

Kako bi bili što učinkovitiji na intervenciji, vatrogasci u svakome trenutku moraju biti spremni. Stoga se svakodnevno održavaju teorijske i praktične vježbe. Rješavaju se taktički zadaci i provjerava oprema. Pregledavaju se vozila i mogući se kvarovi odmah rješavaju. Ne smije biti ni najmanje pogreške koja bi mogla ometati rad na samoj intervenciji.

Struktura obrazovanja operative u JVP grada Bjelovara je pet diplomiranih inženjera, tri inženjera i 27 vatrogasnih tehničara (osim zvanja profesionalni vatrogasac – svaki djelatnik ima i još najmanje jedno dodatno zvanje i zanimanje).

Osim ovih glavnih zadaća, vatrogasci JVP sve svoje znanje ulažu u održavanje zgrade, kako bi ambijent vatrogasne postrojbe bio što ugodniji – kako za same djelatnike koji u njoj borave 24 sata, tako i za goste i sve posjetitelje.Stoga se zgrada postrojbe redovito obnavlja izvana i iznutra, izvode se potrebni popravci te se vrši zamjena starih i dotrajalih unutrašnjih elemenata.

U sklopu svog 12-satnog radnog vremena, kada nema intervencija služba funkcionira prema “Pravilniku o radu u JVP Bjelovar”, odnosno prema uputama rasporeda rada (satnice) za dnevnu i noćnu smjenu koja izgleda ovako:

DNEVNA SMJENA

07,00 – 07,10 primopredaja službe
07,10 – 07,30 pregled opreme i vozila
07,30 – 08,30 tjelovježba
08,30 – 10,00 radovi u postrojbi i servisu
10,00 – 10,30 stanka (objed)
10,30 – 13,00 radovi u postrojbi i servisu
13,00 – 15,00 stručna nastava i vježbe
15,00 – 15,30 stanka
15,30 – 18,00 stručna nastava i vježbe
18,00 – 19,00 čišćenje vozila i opreme i priprema za predaju službe

NOĆNA SMJENA

19,00 – 19,10 primopredaja službe
19,10 – 19,30 pregled opreme i vozila
19,30 – 21,40 stručna nastava i vježbe
21,40 – 22,00 čišćenje vozila i opreme
22,00 – 06,00 slobodne aktivnosti
06,00 – 07,00 priprema za predaju službe

Stručna nastava koja se odvija svakodnevno vrši se u učionicama opremljenim informatičkom opremom za teoretski dio. Praktični dio obavlja se u krugu postrojbe sa svim vozilima i opremom potrebnom za određeni taktički zadatak ili na tornju za visinske vježbe. Tjelovježba se obavlja u trim kabinetu opremljenom sportskim spravama za podizanje i održavanje kondicije.

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA BJELOVARA

Otona Kučere 1 43000 Bjelovar
Telefon:043 217 112 Fax:043 228 055 Mobitel:099 314 5085 Email:tajnistvo@jvp-bjelovar.hr Web:www.vatrogasci.com
© Copyright 2018 - Javna vatrogasna postrojba Grada Bjelovara
(na internetu od lipnja 2001. godine)