Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca
Opis poslova, te pravni i stručni izvori za pripremanje kandidata za pismeni ispit
Pregled propisanih motoričkih testova kao i kriterij za ocjenjivanje fizičko-kondicijskog testiranja, te kriterij za ocjenjivanje testiranja provjere znanja

Vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom (u ljetnim mjesecima daje se i protupožarno osiguranje na priobalju kao i djelatnike za specijalnu protupožarnu jedinicu koja je posebno obučena i po potrebi sudjeluje u gašenju na bilo kojem dijelu priobalja), pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanja i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i drugim nesrećama.
Vatrogasna djelatnost je stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku.

Jednako tako, pored gašenja i spašavanja ljudi i imovine ugroženim požarom, pod vatrogasnom djelatnošću podrazumijeva se i pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim akcidentima kao što je pretovar opasnih tvari iz jednog prijevoznog sredstva u drugo, neutralizacija djelovanja opasnih tvari prilikom nesreće, pumpanje vode iz nižih potopljenih prostora prilikom poplava te drugi slični slučajevi.